bilgi@bekuv.org.tr

Topluluklar

Anasayfa / Topluluklar
Bir İnsan Topluluğu

İnsana dair araştırma ve faaliyetler yürüterek organizasyonlar yapar.

Analitik Düşünce ve Felsefe Topluluğu

Bireysel ve toplumsal gelişimin koşulu sağ duyuyu, aklın ve bilimin ışığında geliştirmeye yönelik organizasyonlar yapar..

Tiyatro Topluluğu

Önemli bir eğitim yolu olan tiyatro, drama ve benzeri faaliyetleri takip eder, uygulayıcı ve düzenleyici organizasyonlar yapar.

Evrensel Kültür Topluluğu

Yerelden hareket ederek tüm insanlığı kucaklayan evrensel kültürü konu edinir. Bir insan felsefesiyle tüm insanlığın ortak paydalarını araştırılmasını sağlayan projeler üretir ve sonuçlarının duyurulmasını sağlar.

Doğa ve insan Topluluğu

Doğanın bir parçası olduğunu unutan insana, oluşturacağı proje ve etkinliklerle doğayı ve insanı bütünleyici bir kılavuz oluşturur.

Sportif Topluluk

Vakıf bünyesinde kurulacak spor kulüpleriyle farklı bireysel ve takım sporları alanında faaliyetler sürdürür.

Toplumsal Fayda ve Erdem Topluluğu

Toplum yararına organize edilmiş sosyal sorumluluk projeleriyle, toplumun ortak değer ve normlarını ortaya çıkarır. Sosyal dayanışmayı ve değerleri yaymayı amaç edinen organizasyonlar yapar.

Geleneksel Türk Sanatlar Topluluğu

Türk kültürünün biriktirdiği ve yüzyıllardır süregelen; hat, ebru, minyatür, tezhip, Karagöz gibi geleneksel sanatlarımızın gelişmesini sağlayacak etkinlikler düzenler.

Sinema ve Radyo Topluluğu

Teknolojik gelişmeler ışığında hayatın her durumunu gözler önüne sermek ortak paydalarımızı ve Vakıf amaçları doğrultusunda sesimizi dünyaya duyurmak için kısa ve uzun metrajlı belgesel filmler, kamu spotları, radyo programları yapar, ilgili alanlarda organizasyonlar düzenler.

Teknoloji Topluluğu

Hızla gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek yapay zekâ, robotik ve benzeri alanlarda projeler yapar, alanla ilgili eğitici, uygulayıcı faaliyetler ve yarışmalar düzenler. Alandaki yenilikleri duyurmak için toplantılar düzenler.